Um vefinn

Embætti ríkisskattstjóra býr yfir gríðarlegu magni upplýsinga í gagnagrunnum sínum sem til þessa hafa verið lítt aðgengilegar almenningi. Þær lýsa vel þeim efnahagslega raunveruleika sem íslenskt samfélag býr við. Með opnun vefjarins greining.rsk.is er ætlun ríkisskattstjóra að birta hagtölur og upplýsingar úr kerfum og gagnagrunnum embættisins með myndrænum og gagnvirkum hætti svo almenningur geti á aðgengilegan hátt glöggvað sig á lykiltölum íslenskrar skattframkvæmdar.

Fyrst um sinn verður efni vefjarins skipt upp í tvo megin þætti, þ.e. upplýsingar um einstaklinga annars vegar og um lögaðila og atvinnurekstrar hinsvegar. Með tímanum má gera ráð fyrir að efnisinnhald vaxi og fjölbreyttari upplýsingar verði aðgengilegri.

Einstaklingar

Upplýsingar um einstaklinga eru að mestu unnar upp úr framtölum einstaklinga og álagningu opinberra gjalda á grundvelli framtalanna. Þar er hægt að skoða upplýsingar um fjölda skattgreiðenda, laun, lífeyri og fjármagnstekjur, um eignir og skuldir, skatta og bætur.

Mögulegt er að bera þær tölur saman út frá nokkrum mismunandi forsendum, en þær eru: landsvæði, aldur, kyn og hjúskaparstaða.

Atvinnurekstur

Tölur um atvinnurekstur eru unnar upp úr skattframtölum, virðisaukaskattsskilum og öðrum skrám embættisins. Á vefnum er hægt að skoða fjölda fyrirtækja, tekjur, gjöld og hagnað. Upplýsingar um eignir, skuldir og eigið fé og um launagreiðslur, launatengd gjöld og virðisaukaskatt.

Hægt er að velja tilteknar atvinnugreinar og/eða landshluta og bera saman þróun milli ára.

Það er von ríkisskattstjóra að vefur þessi geti veitt almenningi innsýn í hagtölur, veitt innlegg uppbyggilegar umræður og verið ganglegur fyrir sem flesta.